• İhale No
  1760778
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  10 Aralık 2018 14:00
 • İdare
  Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Antalya
 • İşin İli
  Antalya
 • Yayın Tarihi
  07 Aralık 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

SAYI : SATINALMA/ 71713619                             07.12.2018

KONU: 2 KALEM MALZEME ALIMI

SAYIN:...........

Kurumumuz için aşağıda cins ve miktarı ve özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise Kurumumuz satmalma komisyon Başkanlığına teklif verilmesini rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1-       Teklif edilen fiyat KDV hariç olarak belirtilecektir.

2-       Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.

3-        Taahhüt edilen süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrUr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.

4-        İhaleye hile,desise,vait,tehdit,nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K ’in ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5-        Malzeme tesliminde,teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak,benzer,muadili vb. ifadelerle malzeme teslim etmeye yeltenenlerin malzemeleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.

6-        Uhdesinde malzeme kalan firma, fatura düzenlediği tarihte tıbbi malzemelerin Tıtubb Sağlık Bakanlığı Ve Sgk kayıtlarının onaylı olduğu belgeyi fatura ekinde vermek zorundadır.

7-       Malzemenin teslim tarihi, UBB ve GMDN kodrahrın belirtilmesi zorunludur.

8-        Ürünler idarece denetim ve muayene işlemlerine tabi tutulacaktır. Ayrıca idare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.

9-        BU TEKLİFE DAVET MEKTUBUNA OLUMLU YADA OLUMSUZ MUTLAKA 10/12/2018 TARİHİNDE SAAT 14:00 A KADAR

0 242 345 77 82 VEYA 0242 345 77 79 NOLU FAX ‘A CEVAP VERİLECEKTİR.

10-     Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydı yapılamayacaktır, hükmüne istinaden ilgili firmalara fatura bedeli ödenmeyecektir.

11-     Teklif edilen ürünlerin UBB ve GMDN kodralırın ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmesi ve onaylı olması gerekmektedir. Firmalarca yapılan hatalı tanımlama sonucu, GMDN kodlarının ürünlerin tanımlarıyla uygun eşleşmemesi ve onayının olmaması nedeniyle SGK tarafından kurumumuza ödemesi yapılmayacaktır. Fatura edilebilir ürünler ile ilgili firmaların haksız ödeme talebinde bulunduğunun tespiti halinde, oluşmuş veya oluşacak kurum zararı teklif veren firmalar tarafından ödenecek ve bu durumdan kaynaklanan her türlü hukiki ve cezai sorumluluk teklif veren firmalara ait olacaktır. İş bu teklif mektubu malzemelerine teklif veren ve malzeme teslimi yapan firmalar bu durumları kabul etmiş ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

12-     Bu mektupla birden fazla malzeme için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak,eksik teklifler değerlendirilmeyecek,değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır. İşbu teklife davet mektubu tanzim edildikten sonra bir zarfın içerisine konulacak zarfın kapağı kaşelenip imzalanarak üzerine T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ Satınalma Komisyon Başkanlığına 2 KALEM MALZEME ibaresi yazılacaktır. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen Rnbul etmiş sayılacaktır.

Birkan idari ve Mali.

s.n.

Malzemenin Adı

Miktarı

Birimi

Sut Kodıı

Birim FiyaK

Toplam Fiyatı \\

Marka UBB

1

EL BİLEK FİXATÖRÜ

10

ADET

 

 

 

 

2

TUBULER EXTERNAL FİXATÖR

15

ADET

 

 

 

 

 

EK: Teknik Şartname 2 sayfa

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii Muratpaşa 07040 ANTALYA Telefon: 0 (242) 345 45 50 (1305) Faks: 0 (242) 345 77 79 e-posta: antalvadhsl2.salma@saglik.gov.tr Elektronik Ağ: www.aadh.gov.tr

 

TUBULER EXTERNAL FİXATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

*        Sistem clamp leri 3,5,8,11 mm çapında olmalıdır.

*        Sistem rodları 5,8,11 mm çaplarında olmalıdır.

*         Sistem carbon rodları çapı 5mm olanlar 60mm'den 300mm ye kadar 50'şer mm artmalıdır.

*         Carbon Rodları çapı 8mm olanlar 150mm’den , 400mm kadar 50'şer mm artmalıdır.

*         Carbon Rodları çapı llmm olanlar lOOmm’den ,400mm kadar 50'şer mm artmalıdır.

*        Sistem içerisinde hem schanzı roda bağlamak için hemde rodu roda bağlamak için clamp seçenekleri olmalıdır.

*         Sistemle birlikte 2,3,4,5,6 mm Çapında 70mm-220mm boy aralığında schanz seçenekleri ile kullanılabilmelidir.

*         Sistem rodları tamamı kendi ekseninde 360 derece dönebilmelidir.

*         Sistem rod to rod clempi gerektiğinde shanz clempi olarakta kullanılabilmelidir.

*         Sistem 3,4 ve 5 schanz deliği bulunan ve T-clamp'leride bulunmalıdır.

*         Sistem içerisindeki ara kilitli kollar ile T clamp başta L olmak üzere farklı seçeneklerde de kullanılmalıdır.

*         Set içerisindeki ortası yivli shanz sayesinde büyük kemik kırıklarında çatı kurmaya olanak vermelidir, drillerin uç kısımları çıkarılabilirliği sayesinde rod olarak kullanılabilir olmalıdır.

*         Sistem enstrüman içerisinde 2.0,3.2 ve 4.8 mm drill bulunmalı ve sisteme uygun sleeve'leri bulundurulmalıdır.

*         Sistem içerisinde 30mm ye kadar dışarıdan distraksiyon ve kompreksiyon imkanı veren aparat bulunmalıdır.

*        Sistem enstrüman seti tamamen birbiriyle uyumlu olup tek enstrüman seti içerisinde teslim edilmelidir.

Tubuler FixatÖr Sut Kodu: Tv3113 ( Fixatörü Oluşturan Tüm Kompenantlar dahil dir.)


 

 

EKSTERNAL FİKSATÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME EL BİLEK FİKSATÖRÜ

*    Ürün Colles kırıkları için tasarlanmış ve kolay takılabilir olmalıdır.

*    Fiksatörün ana gövdesi radio-lucent özellik gösterecek bir hammaddeden yapılmalı, ara bar ve

distal bağlantı aparatı ise hafif alüminyumdan mamul olmalıdır. Bunun dışında kalan tüm akşamlar ise paslanmaz çelik veya titanyum olmalıdır.

*    Fiksatör distal klempi açılandırılabilir özellikte olmalı ve schanz çivileri 15-20-25mm aralıklarla

ayarlanabilerek gönderilebiimelidir.

*    Fiksatör distal ve proksimal bölgesi arası ayarlanabilir açıya sahip bir bağlantı yapısında

olmalıdır, Bu bağlantı distraksiyon özelliğine de sahip olmalı ve distraksiyon rotasyonel bir mil ile dereceli olarak yapılabilmelidir.

*    Ara bağlantı barının uzunluğu ayarlanabilir olmalıdır.

*    Fiksatör ana gövdesi üzerinde Dorsal/Palmar kaydırma yapılabilmelidir. Bu mesafe ayarı 15mm

altında olmamalıdır.

*    Fiksatörün schanz çivileri medika! kalitede çelikten, 3.2mm çapında, self taping uç yapısında

olmalıdır.

*    Fiksatör hastaya rahatsızlık vermemesi için en fazla 100 gr ağırlığında olmalıdır.

*    Fiksatör ve aşağıdaki disposable uygulama aletlerinin tamamı steril ve kullanıma hazır tek bir

 

paket içerisinde olmalıdır.

 

*

Schanz Çivisi, 3.2mm

4 Adet

*

2.5mm Drill

1 Adet

 

Hex L Anahtar

1 Adet

*

Hex Driver

1 Adet

*

Pin Driver

1 Adet

*

Koruma Kılıfı (Takıldıktan Sonra) 1 Adet

 

*         Eksternal Fixatör Sut Kodu: Tv3116 { Fixatörü Oluşturan Tüm Kompenantlar dahil dir.)

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim