• İhale No
  1802138
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  12 Şubat 2019 17:00
 • İdare
  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  12 Şubat 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 TÜM FİRMALARIN DİKKATİNE 

            TEKLİFLERİNİZİ EKTEKİ İMZALI RAPORDA (İSTEM)       BELİRTİLEN MALZEMELERE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE (UBB VE SUT KODLARI İLE) DÜZENLENEREK 12.02.2019 TARİHİ  SAAT 17:00’ A KADAR GÖNDERİLMESİ AKSİ TAKDİRDE  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAĞI BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   YAVUZ KILIÇ

                                                                                                                                                                                SATIN ALMA MEMURU

 

İRTİBAT TEL: 0224 294 41 71

satinalma22f@hotmail.com  
yihtisassatinalma22f@gmail.com                                                            

 

 

Metin Kutusu: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
BİVENTRİKÜLER İMPLANTE EDİLEBİLİR KARDİ Y O VERTER DEFİBRİLATÖR JENERATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1.      Cihaz hem biventriküler kalıcı kalp pili, hem de implante edilebilir kardiyoverter defıbrilatör özelliklerini içermelidir.

2.      Cihaz en az iki adet venriküler taşikardi ve bir adet ventriküler fıbrilasyon zonu tanımlamaya uygun olmalıdır. Zonların tanımlama kriterleri seçilebilmelidir. Her bir zon için ayrı ayrı tedavi şeması programlanabilmelidir.

3.      Cihaz ventriküler taşikardi ve ventriküler fıbrilasyonu antitaşikardi pacing ve defıbrilasyon işlemleri ile durdurabilmelidir.

4.      Supraventriküler taşikardileri tanıyabilmeli ve bu tür taşikardilere yanlış tedavi uygulamasını önleyen program bulunmalıdır.

5.      Cihazın verebildiği maksimum enerji 30 joul’ün üzerinde olmalıdır.

6.      Cihaz verebildiği maksimum enerji miktarını en fazla 9 sn içinde şarj edebilmelidir.

7.      Cihaz çift odacıklı kalıcı kalp pilinin bazal özelliklerine sahip olmalıdır ve istenildiği taktirde DDD, DDDR, VVI, VVIR, AAI, AAIR modlarma programlanabilmelidir.

8.      Cihazın pulse width değeri, atrium ve ventriküller için ayrı ayrı 0.15 ms ile 0.95 ms arasında ayarlanabilmelidir.

9.      Cihazın çıkış voltajı, atrium ve ventriküller için birbirinden bağımsız olarak programlanabilmelidir. Çıkış voltajı atrium ve sağ ventrikül için 1.5 V ile 5 V arasında, sol ventrikül için 1.5 V ile 7.5 V arasında ayarlanabilmelidir.

10.  Cihazın sağ ventrikül sensitivitesi 1 mV ile 10 mV arasında ayarlanabilmelidir.

11.  Cihazın atrial sensitivitesi 0.3 mV ile 4 mV arasında ayarlanabilmelidir.

12.  İki ventrikül uyarısı arasına gecikme konabilmeli, gecikme süresi ve hangi ventrikülün önce uyarılacağı ayarlanabilmelidir.

13.  Cihazın AV delay süresini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilen fonksiyonu olmalıdır.

14.  Cihazın histerezis fonksiyonu olmalıdır.

15.  Cihaz atrial fıbrilasyon gibi supraventriküler taşikardilerde otomatik olarak mode değişimi (mode switch) yapabilmelidir.

16.  Metin Kutusu: İMZAMetin Kutusu: MZA

 
  Metin Kutusu: JVIZA

Cihazın, kendisi tarafından başlatılabilecek bir taşikardiyi (pacemaker mediated tachycardia) önleyebilme ve durdurabilme özelliği olmalıdır.

 

BİVENTRİKÜLER İMPLANTE

SAĞLIK BİLİMLERİ

/ N

ÜNİVERSİTESİ

 

EDİLEBİLİR KARDIYOVERTER

 

tO îı VvSvJL'y*/

DEFIBRILATOR JENERATÖRÜ

BURSA YÜKSEK İHTİSAS

’V» ★ *¥

TEKNİK ŞARTNAMESİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

17.   Cihaz gerektiğinde “programlanabilen elektriksel stimülasyon” (PES) veya “manual burst stimülasyonu” gibi elektro fizyolojik çalışmaları yapabilecek fonksiyonları içermelidir.

18.   Cihazda hız adaptif sensör bulunmalıdır.

19.   Cihaz atrial ve ventriküler sensitiviteleri monitörize edebilmelidir.

20.   Cihaz, elektrodun empedanslarını belirli aralıklarla ölçebilmelidir. Belirlenen aralığın dışında ölçülen empedans değerleri saptandığında titreşim veya ses ile hasta uyarılmalıdır.

21.   Cihaz, belirli bir zaman dilimindeki, anormal ritimleri ve uyguladığı tedavileri hafızasında tutabilmelidir.

22.   Cihazın kontrolü esnasında kullanılmak üzere, geçici programlama özelliği bulunmalıdır.

23.   Cihazın kontrolü esnasında, programlayıcı cihaz üzerinde gerçek zamanlı intrakardiyak EKG izlenebilmelidir ve bu EKG üzerinde pilin aktivitesini izlemek mümkün olmalıdır.

24.   Cihazın kontrolü esnasında, bataryanın durumu hakkında bilgi edinilebilmelidir.

25.   Cihazın kontrolü esnasında, belirli bir zaman dilimine ait, sensing ve pacing oranları, kalp hızı ve elektrot dirençleri grafik ya da sayısal olarak izlenebilmelidir.

26.   Cihazın kontrolü sonrasında yapılan ölçümler ve cihaza ait veriler kağıda yazdırılabilmelidir.

27.   Cihazın ağırlığı 90 gram, hacmi 40 cc’den fazla olmamalıdır.

28.   Teklif edilen cihaz TİTUBB belgesine haiz olmalıdır.

29.   Cihaz steril ambalaj içerinde olmalıdır.

30.   İlgili firma programlayıcı ve iyi yetişmiş teknik eleman desteği vermeyi taahhüt etmelidir. Bu destek, acil durumlar göz önüne alındığında, tarafımızdan yapılan talebi takiben iki saat içinde gerçekleştirilebilmelidir. Sürekli teknik desteği verecek yetkili kişi ya da kişilerin adı-soyadı ve ikamet adresleri belgelenmelidir.

İMZA

İMZA

 

imza

/   

/MM

’<5‘âîİlilr”

Onwe«itesi _■ f.lhtsİ;viiTüNcu

 

 

         

 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim