• İhale No
  1825591
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  18 Mart 2019 10:00
 • İdare
  Ceylanpınar Devlet Hastanesi
 • İhale İli
  Şanlıurfa
 • İşin İli
  Şanlıurfa
 • Yayın Tarihi
  15 Mart 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 

CEYLANPINAR V.D. : 3000035704 

Tel                : 0 414 471 46 12 – Dahili:1118 
Faks             : 0 414 471 40 03 
GSM             : 0 545 471 46 12 
e-posta : sanliurfadhs4@saglik.gov.tr http://ceylanpinardh.urfasaglik.gov.tr 
Hastanemizin acil ihtiyacı olup, aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler 4734 K.İ.K. DOĞRUDAN TEMİN usulü ile satın alınacaktır.
Konu ile ilgili teklifleri vermeniz rica olunur.
Konu ile ilgili tekliflerinizi (KDV hariç) en geç 18/03/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar aşağıdaki bilgiler dahilinde Satın Alma/Doğrudan Temin Birimine iletiniz.   DİKKAT: Teklif mektubundaki fiyatlar, marka, model, UBB ve  firma bilgileri okunamayacak şekilde olanlar ile iletişim bilgileri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Not: Bazı firmalar teklif mektubunu doldurduktan sonra kaşe ve imza atarak hastanemize iletmektedirler. Kaşede bulunan firma adı, telefon ve faks numaraları okunamamaktadır. Teklifinizin değerlendirme dışı kalmaması için lütfen tüm bilgilerin okunaklı olmasına dikkat ediniz.)   Malzeme teslim süresi siparişten sonra 10 gündür. 
1. Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzemelerin 4734 Sayılı Kanunun 22/d maddesine göre Doğrudan alım Usulü ile yapılacaktır. 
2. Teklifler TL. (Türk Lirası) olarak verilmelidir.
3. Belirtilen teklif süresinde iletilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
4. Yazılı teklif isteme mektubumuza rağmen, alıma iştirakiniz mümkün olmadığı takdirde, bu hususu yazılı olarak (faksla) bildirmeniz rica olunur.
5. Malzemeyi belirtilen sürede karşılamayacaksanız, tarafınızdan yapılacak teslimat süresini belirtiniz.  
6. Teklif edilen ürünün  ve teklif veren firma/kişinin TİTUBB/UTS kaydı olmalı, teklif veren firma bunu teklif mektubunda ya da ayrıca idaremize sunacaktır. Barkod numarası belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Teklif edilen ürünün TİTUBB/UTS kapsamında olmaması halinde bu maddeye uygunluk aranmayacaktır. Ancak teklif veren  firma/kişi kapsam dışı olan ürünler mutlaka belirtilmelidir. Bu durumda firma teklif ettiği ürününü marka ve modelini belirtmek zorunda olup belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 7. Yüklenici firma istenildiğinde en geç beş iş günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceği faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Tıbbi malzeme alımları dışındaki alımlarda firmalar teklif ettiği ürünlerin marka ve modelini mutlaka yazılı olarak belirtmelidir 
9. Teknik şartnamesi olan malzemelerde  teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 10.  İlaç, sarf ve diğer miadlı ürünler teslim tarihinden itibaren en az 15 ay miadlı olmalıdır. 11. Tıbbi Cihaz ve Demirbaş ürünler en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır. 12. Ödeme; evrakın saymanlığa intikalinden itibaren 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılır. 13. Teklif Sahibinin:
Adı Soyadı/ Firma Unvanı, Uyruğu:
Açık Tebligat Adresi:
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:
Telefon ve Faks Numarası:
E-Mail Adresi (Varsa):
teklif mektubunda yazılı olacaktır.

T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimliği

MESANE ASKISI (MEŞ) NAYLON KILIFLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.      Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. Sterilizasyon ve son kullanma tarifi paketin üzerinde yazılı olmalıdır.

2.       Mesh özel örgüye sahip olmalıdır, doku ile temas ettiği taktirde dokuya kilitlenmemelidir.

3.       Mesti’in örgü yapısı, mesh’in içine dokunun iyice yerleşmesine olanak verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Mesh monofilament yapıda olmalıdır, bu şekilde etraftaki dokuyla iyi bütünleşmeli ve bakteri oluşumuna engel olacak şekilde olmalıdır.

4.       Mesh naylon kılıf ile kaplı olmalıdır ve naylon kılıf kolayca sıyrılmalıdır.

5.       Malzeme teslimatında mümesilik ve bayilik belgesi ibraz edilmelidir.

6.       Malzeme uluslar arası standardizasyon ve kalite sertifikasına sahip olmalıdır.

7.       Mesane askısı ile birlikte steril paket içersinde bir çift uygulayıcı verilecektir. Uygulayıcı anatomik dizayna sahip uygulayıcı parlak paslanmaz çelikten olmalı ve açısı kullanıma uygun olmalıdır.

8.       Uygulayıcılardan biri sola diğer sağa doğru yarım daire şeklinde olmalıdır. Daire çapı 7cm (+%10) olmalı, çalışma uzunluğu (metal kısım için) 7cm (+%10) olmalı, 7,5cm (+%10) olmalı, plastik tutma kısmı (elcek) uzunluğu 13cm (+%10) olmalıdır.

9.       Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az iki yıl miyadlı olmalıdır.

10.   Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miyadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miyadlı ürünlerle değişeceğine tahüt vermelidir ve firma önce uzun miyadlı ürünü teslim edecektir, sonra kurumdan yakın miyadlıları teslim alacaktır.

11.   Yüklenici firma istenildiğinde en geç beş is günü içerisinde bir adet numune gönderecektir. Numune göndermeyen firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune istemi firmanın teklif mektubunda belirteceği faks veya e-mail adresine yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici firma teklif mektubunda faks veya e-mail adresi belirtmez ise teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12.   Teklif edilen ürünün TİTUBB/UTS kaydı olmalı, teklif veren firma bunu teklif ile birlikte idaremize sunacaktır.Teklif edilen TİTUBB kapsamında olmaması hajiıîde bu husus teklifte mutlaka belirtilmelidir.                           / /


Uzm- D/ Çag/ TEKDÖŞ

Jfroloji /zmfenı


ını


 

KÛyra mmm

 

Takınır

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim