• İhale No
  1825596
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  18 Mart 2019 18:00
 • İdare
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • İhale İli
  Kahramanmaraş
 • İşin İli
  Kahramanmaraş
 • Yayın Tarihi
  15 Mart 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DÖNERSERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Metin Kutusu: Talep No: Talep Adı:Sayfa : 1 /1

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

Sayın, Firma Yetkilisi

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda ismi ve miktarı belirtilen cihazlar/ malzemeler satın alınacaktır. Ekteki şartnameye uymak kaydıyla son teklif veya yaklaşık maliyet (sadece Doğrudan Temin alımları için Son Teklifinizi belirtiniz.) oluşturmak amacıyla proforma talep etmekteyiz. Satınalma sürecinde kullanabileceğimiz proforma faturayı firma kaşesi ve yetkili imzasıyla birlikte mail (ksuhastanesatinalma@ogr.ksu.edu.tr), faks yoluyla (344 3004061) veya kargo ile gönderilmesi hususunda; Gereğini Rica ederim.

 

           
 

Adı Soyadı veya Ünvanı: Adresi

Telefon - Fax No. : E-Mail:

Firma Tanımlayıcı No

 
 

Teklif Veren Firma veya kişinin

 
     
 
 
 

 

 

 

 


A

B

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Teklif Edilen Birim Toplam Fiyat

SUT Kodu

UBB Kodu

1

NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ PEDİATRİK BOY KIRMIZI

Adet

6,00

 

 

OR4280

 

2

ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO: 4

Adet

1000,00

 

 

OR2780

 

3

ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO: 2

Adet

1000,00

 

 

OR2780

 

TOPLAM :

2006,00

 

 

 

                 

 

Metin Kutusu: Hastane Müdürü Ömer ARICIFirma Adı- Soyadı / Ticaret unvanı Kaşe ve İmza

Açıklamalar: 1-    Ürün fiyatı ile birlikte TIBBİ SARF MALZEMESİ için Sağlık Bakanlığı onaylı ürün kodlarının da verilmesi gerekmektedir.

2-   Teklif edilen ürünün markasının ve fiyatının geçerlilik süresi belirtilmelidir.

3-   Teknik Şartnameye uygun olarak teklif verilmelidir. Uygun olmadığı durumlarda ayrıca uygunsuzluğun nedeni bildirilmelidir.

4-   İlgili alımları http://onlinehastane.ksu.edu.tr/HbysWeb/ESatinAlma/Sonuclanmamislar.aspx adresinden takip edebilirsiniz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Avşar Mah.                                Tel :0(344) 300 34 34

Batı Çevreyolu Blv. No: 251/A 46040 - Onikişubat/Kahramanmaraş

v J                                                                    9                                   9                                                                    Faks : 0(344) 300 40 61

E-Posta :ksuhastanesatinalma@ogr.ksu.edu.tr

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 2

Metin Kutusu: TALEP NO: TALEP ADI :
TALEP TARİHİ : TALEP YERİ :
1337

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

05.03.2019

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM TEKNİK ŞARTNAME

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OR4280 NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ PEDİATRİK BOY KIRMIZI                  6                                                              Adet

NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.                           Nazal yüksek akış arayüzü nazal yüksek akış cihazının ürettiği nemlendirilmiş oksijen akışını iletmek için tasarlanmış olmalıdır.

2.                            Rahat ve düzgün bir şekilde oturabilmesi için konkav tabanlı, yumuşak konturlu yüzeye sahip olmalıdır.

3.                            Arayüzler su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yapıya sahip hortum ara bağlantısına haiz olmalıdır ve bu ara bağlantı kısmında geçirgen membran vasıtası ile su buharının difüzyonu sağlanmalıdır. Bu özellik ürün broşürleri üzerinde açıkça belirtilmelidir.

4.                            Arayüzler istenilen miktarlarda pediatrik ve yenidoğan için premature, neonatal, infant ve pediatrik dört ayrı boy ve renk kodunda verilebilmelidir .

5.                            Her 20 nazal kanül ile birlikte1 adet trakeostomili hastalara uygun trakeostomi yüksek akış bağlantısı da verilmelidir.

6.                            Yetişkin arayüzlerde baskı noktaları, izleri ve tahrişleri önlemek için geniş yüzeylı yumuşak silikon yanak yastıkları olmalıdır. Premature, neonatal, infant ve pediatrik boy arayüzler hidrocolloid bant ile yanağa sabitlenebilmelidir.

7.                            Premature, neonatal, infant ve pediatrik boy arayüzler velkro bant sistemine sahip olmalı, müdahale için arayüz yanaktan ayrılıp tekrar yapıştırılabilme özelliğine haiz olmalıdır.

8.                            Teklif veren firmalar denenmek üzere 1 adet numuneyi ilgili kliniğe göstererek uygunluk almak zorundadırlar.

9.                            Ürünlerin UTS kaydı ve teklif veren firmaların bayi kaydı olmak zorundadır.

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OR2780 ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO: 4                                 1000                                                              Adet

ENDOTRAKEAL TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ BALONSUZ NO:4.0

1.  Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.

2.  Şeffaf olmalıdır.

3.  PVC den yapılmış olmalıdır.

4.  Yarı oynar konnektörü bulunmalı.

5.  Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır

6.  Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.

7.  Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.

8.  Silikonize olmalıdır.

9.  Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.

10.  Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

11.  Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.

12.  Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.

13.  Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.

14.  Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.

15.  Tüp eğilimi olmalıdır.

16.  Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.

17.  Oda ısısında deforme olmamalıdır.

18.  Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

19.  Numune denendikten sonra karar verilecektir.

20.           Tüp   numarası 4.0 olmalıdır.

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OR2780 ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO: 2                                 1000                                                              Adet

ENDOTRAKEAL TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ BALONSUZ NO:2

1.  Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.

2.  Şeffaf olmalıdır.

3.  PVC den yapılmış olmalıdır.

4.  Yarı oynar konnektörü bulunmalı.

5.  Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır

6.  Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.

7.  Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.

8.  Silikonize olmalıdır.

9.  Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.

10.  Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

11.  Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.

12.  Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.

13.  Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.

14.  Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.

15.  Tüp eğilimi olmalıdır.

16.  Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.

17.  Oda ısısında deforme olmamalıdır.

18.  Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

19.  Numune denendikten sonra karar verilecektir.

       
  Metin Kutusu: K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ   Metin Kutusu: Sayfa : 2 / 2
 

TALEP NO: TALEP ADI :

1337

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

05.03.2019

Metin Kutusu: YENİDOGAN YOĞUN BAKIMTALEP TARİHİ TALEP YERİ :

TEKNİK ŞARTNAME

20.           Tüp numarası 2.0 olmalıdır.

1. KOMİSYON ÜYESİ            2. KOMİSYON ÜYESİ             3. KOMİSYON ÜYESİ         4. KOMİSYON ÜYESİ             5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim