• İhale No
  1802126
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  12 Şubat 2019 17:00
 • İdare
  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  12 Şubat 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

TÜM FİRMALARIN DİKKATİNE 

            TEKLİFLERİNİZİ EKTEKİ İMZALI RAPORDA (İSTEM)       BELİRTİLEN MALZEMELERE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE (UBB VE SUT KODLARI İLE) DÜZENLENEREK 12.02.2019 TARİHİ  SAAT 17:00’ A KADAR GÖNDERİLMESİ AKSİ TAKDİRDE  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAĞI BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   YAVUZ KILIÇ

                                                                                                                                                                                SATIN ALMA MEMURU

 

İRTİBAT TEL: 0224 294 41 71

satinalma22f@hotmail.com  
yihtisassatinalma22f@gmail.com                      

1

KJ

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE-ARAŞTIRMA HASTANESİ

22 F SATIN ALMA İSTEK BELGESİ FORMU

Dokuman Kodu: İMH. Fil.01

İlk Yayın Tarihi: 17 02.2011 |Revixyon Tarihi: 22.11.2013

Revizyon No: 02 |Sayfn No: 1/1

 

t r s^Ql* Bilimlerin;' ] ^

MAL ALIMI □ HİZMET ALIMI □ YAPIM İŞLERİ □ DANIŞMANLIK HİZMETİ □ İSTEK NO :

IsteK Yapan 1 /

Adı Soyam f ûfe'etııp-Uy^ı

tr / fm&M'V 7

imza * /

Adı Soyadı Ünvanı Tarih imza

llalll İdari Amir

 

S.NO

İSTENİLEN MALZEME/

Birimi

Miktarı (Rakom-Yaztl

Sut Kodu

(0

IV'KsO» 0 Vyı'rvO pv CbfvArA,^ lr>\>v->\ry^ V:—

y .i r-

i( •'V • \ r

t! İ 0:2~

2

o?\ r\- If rAP k' rMümZ^

 

 

 

'J

-----  v_l----- 1------ UoL-A-AJt- |

 

 

X

 

4

 

 

 

/

5

/-

 

/

/

6

 

 

/

 

7

/

 

/

/

 

Ü

/

 

/

/

 

y

/

 

/

 

10

.........  ■

 

/

 

n

 

j

_L

 

 

12

/

/

/

 

 

13

 

/

 

 

l

 

 

 

15

V

\

\

 

 

Devamı oku lisiudodır. [ ( Eki:...... (Aı—PIIJ igl MVIIP TAŞINIR ^ODU."

HASTA ADI VE PROTOKOI E"1 ■ ^sıg£i9534-TC:7225904*86’**’^ Hasta :YflSPR 07RR “öö

OlrlııT.r. : I9U . B2.2019-DI: lfl: 00 ....................................................................................................................................................................................................................

İSTEK GEREKÇESİ M^Vl^...................................... ™

.......... ............................................ mı 1

TEKNİK ŞARTNAMt: Ooroklidlr Q GeJoksijdir □

(üofokiı ise Eki................ Adet)

(* Bu bölüm açıklamalı yazılmalı vo gorekll bolçolgrl oklonmolldlr.)

• Bu bölüm ilgili depo taşınır işlom kayıt kontrol yotkillsl tarafından doldurulacaktır.

Hiç Yoktur

STOK DURUMU

SI

•SIHA no 1

2

3

4

6 .

r

FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

ADI_§QTADJ pNVAtyl

Vardır

i.

L-l CL/UjJl'i

r~

Cf'Vt ^ £~

Bu bulum HARCAMA YETKİLİSİ tarafından ooldurulacaktır. )

Yukarıda İsteği Yapılan İhtiyacın Temin Edilmesini Olurlarınıza arz ederim

İdari vo Mali Hizmetler Müdürü

Kaşe / imza

           

 

Harcama Yetkilisi OLUR

 

               
 
   

DİKİŞSİZ BALON EXPANDABLE BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 
     

HURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİCl (İl-.NEI- SEKRO TERLİĞİ

yüksek Ihtİsas ıcûiTiM yıc

ARAŞTIRMA HASTANESİ

 
 
 
   

SUT KODU:KV1005

 
 

 

 

 

 

 

 

1.     Hızlı yerleştirilebilir Biyoprolez Aort Kapak Sistemi, Aort Kapak Cerrahı işleminde ihtiyaç duyulan Cross-Klemp ve Kardiyopulmoner Bypass sürelerini kısaltmada yardımcı olmak için özel bir biçimde üretilen kapak ve kapağın yerleştirilmesinde kullanılan diğer yardımcı ürünlerden oluşan bir sistem olmalıdır.

2.     Sistem; Biyoprotez Kapak, Kapak Gönderim Sistemi ve İler kapak Ölçüsü için ayıı uzunluk ve boyda üretilmiş olan Dilatasyon Balonundan oluşmalıdır.

Metin Kutusu: 3.Hızlı Yerleşimli Biyoprotez Kapak Sistemi, 19/21/23/25 ve 27 mm Aort Kapak ölçülerinde bulunabilir olmalıdır.

Metin Kutusu: 4.Sistemin içerisindeki Biyoprotez Kapak, Supraanniıler Kapak Segmenti ile Subanniiler Etekli Stent segmentlerinin entegrasyonundan oluşmalıdır.

5.     Supraanniıler Kapak Segmenti, Sığır(Bovine) Perikard dokusundan lazer kesimi ile elde

edilen yaprakçıkların (Leafiet) kalınlık ve esneklik açısından birbirine uyumlu 3 adedinin

eşleşmesi ve Kobalt Krom alaşımlı bir stent çerçevesine yer!eş;irilmesi s rucu elde edilmiş olmalıdır.

6.     Kapağı oluşturan yaprakçıkların (leaflet), anti kalsifikasyon işlemine tabi itutıılanl'

yüzeylerinde implantasyon sonrası kalsifikasyon oluşma riski r.lr ~ ze edilm,*

^««euıimış olmalıdır.

7.     Subanniiler Etekli Stent Segmenti, Paslanmaz Çelik Stent çJ^nci: üzerinc Dj

Metin Kutusu: rasyonu eldePolyester yalmm eleği vc iç yüzeyinde ise Teflon elek parçılanmn emeBras " ' edilmiş olmalıdır.

8.     Stent segmenti Balon ile genişlenebilir olmalıdır.

 

 

 

9.      Metin Kutusu: Vücut İçerisinde IthMetin Kutusu: mini savKapak Gönderim Sistemi, Kapağın

Metin Kutusu: n veiçerisinden balon dilatasyon kalelerinin geçmesine

Metin Kutusu: T" lU‘UCU VC İÇCrSİ'Rİ™ ba,°"	4esın, e
oluşmalıdır.
geçmesine olanakken bir gönderim kateleri,

Metin Kutusu: enıgdleyen paryadan

ur nif»teri Kapak üreticisi tarafından her lak ölçüsü :çin ayrı çap ve

10. Balon Dilatasyon Katetcry^P

uzunlukla üretilmiş olmadır

 


T.CS.B. Saği* Bi't Prof.Or

/M2A


 

 

 

¥

DİKİŞSİZ BALON EXPANUÂBLE

 

BURSA İLİ KAMU

/ \

 

HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL

t / J

BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞI

SEKRETERLİĞİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE

 

TOhKİVK KAMU HASTANELERİ KURUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A KAŞTI UMA HASTANESİ

26.12.2016                                                                                                 SUT KODU: KV1005


 

11. Balon Dilatasyon Kaleleri, Sistem içerisindeki diğer gerekli donanım ile kombine edildiğinde, Biyoprote/. kapağın sadece Subannüler Hlekli sienl segmenlini d i 1 n te etmeli ve bunu yaparken Supraannüler Biyoprotez Kapak segmentine dokunmamalıdır.

12. Teklif veren firmalarca , teklif edilen ürünlerin bu şartnamenin her bir maddesine uygun oldukları yazılı olarak cevaplanma!ıdır. Şartname maddelerinden herhangi birine uymayan ürünlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.                                      

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim