• İhale No
  1825589
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  18 Mart 2019 10:00
 • İdare
  Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Bursa
 • İşin İli
  Bursa
 • Yayın Tarihi
  15 Mart 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

TÜM FİRMALARIN DİKKATİNE 

            TEKLİFLERİNİZİ EKTEKİ İMZALI RAPORDA (İSTEM)       BELİRTİLEN MALZEMELERE GÖRE UYGUN ŞEKİLDE (UBB VE SUT KODLARI İLE) DÜZENLENEREK 18.03.2019 TARİHİ  SAAT 10:00’ A KADAR GÖNDERİLMESİ AKSİ TAKDİRDE  TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAĞI BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   YAVUZ KILIÇ

                                                                                                                                                                                SATIN ALMA MEMURU

 

İRTİBAT TEL: 0224 294 41 71 – 31 73

satinalma22f@hotmail.com  
yihtisassatinalma22f@gmail.com  

                                                                         
   

BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM V£-ARAŞTIRMA HASTANESİ

 
 
   

22 F SATIN ALMA İSTEK BELGESİ FORMU

 
 
   

Kı’vılyün “ Cho/l:ı K'o l/l ______

hizmet alimi                                                                         C

YAPIM İŞLERİ                                                                    O

DANIŞMANLIK HİZMETİ                                                     Q

İSTEK NO :_______________________________________

llolll İdari Amir

Aoı Soyadı Unvanı

rarih

ImZJı_________________

 
   

Aûı

Ûıftarn

 
 
 
   

US E N İLE N M Al .2:: f/l i;

 
     

Mıkları (Rakam-Y.a.;ı) i Sul Kodu

 
 
 
   

j .Lv]..CdJÜaAkkr. _J6/ ‘

 
 
   

-------

 
 
   

TAŞINIR KÛUU

 
 
   

.             * w «,-r t 1—TC '3187924

8®s..!îmafe8"

ımVMİ.'.rı ,Tı ı‘lr.-| İTı'ı fi iİVm i ■ , I

Kurum:SGK-Normal-SSK Baba/DogT: [BABA]-23.06.19ı Başvuru:B_2DV309V-Tak ip:B R07.4-Gogus agrisi, ianimî

 
 

HASTA ADI VE PROTOKOL:

İSTEK GEREKÇESİ

 
 
 
   

• fiv. bolun- ilj*»- 'JO|<v tu pıtlar ı>lon> Kayıl kontrol yolkllisi tarafındın OOlJurulaCıiKlır

STOK DURUMU

 
   

1 T"Mrt }/.i« r\/.'.‘ı

 
 
 
   

Hiç YokUıı* j na

 
   
 
     

Vardır

 
 
     

UNVANI

 
 
 
   

Yukarıda İşleği Yanılan lltüy.u:n Tunım Eriilmo*ir.ı û Ivı r l a ı‘ 1111 /. «ı ar? ecer ırrı

İuari vo Mail Hızmedı/r Müdürü Kuft ı Imiû

 
 
   

(' Ou bolum HARCAMA YETKİLİSİ tarafından doldıı/ulûcuktıı. )

 
 
   

Miircari'd Yoik. O.ı l-R

 

 

 

*

DİKİŞSİZ BALON EA'PANDABLE

BURSA İLİ KAMU

/ -i i

HASTANELERİ BİRLİĞİ CiENEL

% / J

BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞI

SEKRETERLİĞİ

 

 

YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE

• rifjlü.

Tl IU İ\ K KAMU HASI AM l t Kİ KUftUMl!

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAŞTIRMA HAST ANESİ

Jo 12.2016 " "            .............. '        -           SUT KODU:Rv1005


 

1.    Hızlı yerleştirilebilir Biyoprotcz Aort Kapak Sistemi, Aort Kapak Cerrahi işleminde ihtiyav duyulan Cross-Klemp ve Kardiyopulmoner Bypass sürelerini kısaltmada yardımcı olmak için özel bir biçimde üretilen kapak ve kapağın yerleştirilmesinde kullanılan diğer yardımcı ürünlerden oluşan bir sistem olmalıdır.

2.     Sistem; Biyoprotez Kapak, Kapak Gönderim Sistemi ve Her kapak Ölçüsü için ayrı uzunluk ve boyda üretilmiş olan Dilatasyoıı Balonundan oluşmalıdır.

3.     Hızlı Yerleşimli Biyoprotez Kapak Sistemi, 19/21/23/25 ve 27 mm Aort Kapak ölçülerinde bulunabilir olmalıdır.

4.     Sistemin içerisindeki Biyoprotez Kapak, Supraanniiler Kapak Segmenti ile Subannüler Etekli Stent segmeııtlerinin entegrasyonundan oluşmalıdır.

5.     Supraamuıler Kapak Segmenti, Sığır(Bovine) Perikard dokusundan lazer kesimi ile elde edilen yaprakçıkların (Lcatlet) kalınlık ve esneklik açısından birbirine uyumlu 3 adedinin eşleşmesi ve Kobalt Krom alaşımlı bir stent çerçevesine yerleştirilmesi sonucu elde edilmiş olmalıdır.

6.     Kapağı oluşturan yaprakçıkların (leaflet), aııti kalsifikasyon işlemine tabi tutularak yüzeylerinde implaniasyon sonrası kalsifikasyon oluşma riski minimize edilmiş olmalıdır.

7.     Subannuler Etekli Stent Segmenti, Paslanmaz Çelik Stent çerçevesi üzerine Dış yüzeyde Polyester yalıtım eteği ve iç yüzeyinde ise Teflon etek parçalarının entegrasyonu ile elde edilmiş olmalıdır.

8- Stent segmenti Balon ile genişletilebilir olmalıdır.

9.     Kapak Gönderim Sistemi. Kapağın vücut içerisinde kolay iletimini sağlayan ve içerisinden balon dilatasyoıı kalelerinin geçmesine olanak veren bir gönderim kaleleri, kısa tutucu ve içersinden balon geçerken kapağın zarar görmesini engelleyen parçadan oluşmalıdır.

10.          lialon Dilatasyoıı Kaleleri. Kapak üreticisi tarafından her kapak ölçüsü için ayrı çap ve uzunlukta üretilmiş olmalıdır.

İ îyiZA** ıi“a:£S

İMZA

m

rlZA

?röi’J ■■■ Kai- uscil

. . oc^İK O

Dursa YjV.<*.a İm Gfv.

Kslç

. - 1 . M]

0?JÎS

T.C.S.S- is! ; ■

;jursa

OpJtOT.

* r Tescil Sİ*/

«4 Univ. fc.A.H.

EMİR

bhlsi

         

 

*

DİKİŞSİZ BALON EXPANI)ABLE

BURSA İLİ KAMU

 

( -d \

 

 

HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL

 

 

BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞI

SEKRHTHRLİOİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE

 

'.î S.-»<:**»K £J.mk- ıflf.ı TtftKİ VK KAMU HASTANCLERİ KURUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAŞTIRMA 11 ASTA NESİ

 

26.12.2016                                                                                                                                     SUT KÜDU: KV1005


 

11.  Balon Dilalasyon Kateteri, Sistem içerisindeki diğer gerekli donanım ile kombine edildiğinde.. Biyoprotez kapağın sadece Subanniiler Etekli stent segmentini dilate etmeli ve bunu yaparken Supraannüler Biyoprotez Kapak segmentine dokunmamalıdır.

12,  Teklif veren firmalarca , teklif edilen ürünlerin bu şartnamenin her bir maddesine uygun oldukları yazılı olarak cevaplanmalıdır. Şartname maddelerinden herhangi birine uymayan ürünlerin tekli İleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İMZA

İMZA . .

İMZA

, -.ıır.

f-. -etim Uyesı

35Cİİ

... ^ .. riNı»v?h »mı eri t-- -----------

tursa ' üks-.k, !h' l:ss E H.

r:--; ^

K?!r. O'.T.ar Csrrahisi fjicrjl No-10?315

Bursa Vü^elr^s^l.A.H.

Ka/p Djmar Cerrahisi No; S117Î

 

                                                           

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim