• İhale No
  1825603
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  18 Mart 2019 18:00
 • İdare
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 • İhale İli
  Kahramanmaraş
 • İşin İli
  Kahramanmaraş
 • Yayın Tarihi
  15 Mart 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 2

Metin Kutusu: TALEP NO: TALEP ADI : TALEP TARİHİ : TALEP YERİ :941

ECZANE İLAÇ ALIMI [DÖNER SERMAYE]

13.02.2019

Metin Kutusu: 50	AdetMetin Kutusu: 8

 
  Metin Kutusu: TRİAMSİNOLON ASETONİD 40 MG/ML AMPÜL

K.S.Ü ARŞ.VE UYG.HASTANESİ ECZANE DEPOSU TEKNİK ŞARTNAME

1                                       BAKLOFEN 10 MG TABLET                                                                                                                                                                                                                 650                    Adet

2

EBASTİN 10 MG TABLET

200

Adet

3

HİDROKORTİZON 10 MG TABLET

240

Adet

4

HİDROKSİZİN HCL 10 MG/5 ML 200 ML ŞİŞE

50

Adet

5

HİDROKSİZİN HCL 25 MG TABLET

480

Adet

6

İBUPROFEN 600 MG TABLET

600

Adet

7

KOLŞİSİN 0.5 MG TABLET

600

Adet


 


 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 2 / 2

2.                                                                    Metin Kutusu: 1. KOMİSYON ÜYESİ İSİM - ÜNVANI - İMZASIKOMİSYON ÜYESİ 3. KOMİSYON ÜYESİ  4. KOMİSYON ÜYESİ   5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI

 

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Sayfa : 1 / 2

Metin Kutusu: TALEP NO: TALEP ADI :
TALEP TARİHİ : TALEP YERİ :
1337

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

05.03.2019

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM TEKNİK ŞARTNAME

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     OR4280 NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ PEDİATRİK BOY KIRMIZI                  6                                                              Adet

NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.                           Nazal yüksek akış arayüzü nazal yüksek akış cihazının ürettiği nemlendirilmiş oksijen akışını iletmek için tasarlanmış olmalıdır.

2.                            Rahat ve düzgün bir şekilde oturabilmesi için konkav tabanlı, yumuşak konturlu yüzeye sahip olmalıdır.

3.                            Arayüzler su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yapıya sahip hortum ara bağlantısına haiz olmalıdır ve bu ara bağlantı kısmında geçirgen membran vasıtası ile su buharının difüzyonu sağlanmalıdır. Bu özellik ürün broşürleri üzerinde açıkça belirtilmelidir.

4.                            Arayüzler istenilen miktarlarda pediatrik ve yenidoğan için premature, neonatal, infant ve pediatrik dört ayrı boy ve renk kodunda verilebilmelidir .

5.                            Her 20 nazal kanül ile birlikte1 adet trakeostomili hastalara uygun trakeostomi yüksek akış bağlantısı da verilmelidir.

6.                            Yetişkin arayüzlerde baskı noktaları, izleri ve tahrişleri önlemek için geniş yüzeylı yumuşak silikon yanak yastıkları olmalıdır. Premature, neonatal, infant ve pediatrik boy arayüzler hidrocolloid bant ile yanağa sabitlenebilmelidir.

7.                            Premature, neonatal, infant ve pediatrik boy arayüzler velkro bant sistemine sahip olmalı, müdahale için arayüz yanaktan ayrılıp tekrar yapıştırılabilme özelliğine haiz olmalıdır.

8.                            Teklif veren firmalar denenmek üzere 1 adet numuneyi ilgili kliniğe göstererek uygunluk almak zorundadırlar.

9.                            Ürünlerin UTS kaydı ve teklif veren firmaların bayi kaydı olmak zorundadır.

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OR2780 ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO: 4                                 1000                                                              Adet

ENDOTRAKEAL TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ BALONSUZ NO:4.0

1.  Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.

2.  Şeffaf olmalıdır.

3.  PVC den yapılmış olmalıdır.

4.  Yarı oynar konnektörü bulunmalı.

5.  Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır

6.  Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.

7.  Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.

8.  Silikonize olmalıdır.

9.  Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.

10.  Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

11.  Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.

12.  Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.

13.  Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.

14.  Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.

15.  Tüp eğilimi olmalıdır.

16.  Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.

17.  Oda ısısında deforme olmamalıdır.

18.  Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

19.  Numune denendikten sonra karar verilecektir.

20.           Tüp   numarası 4.0 olmalıdır.

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  OR2780 ENDOTRAKEAL TUP BALONSUZ NO: 2                                 1000                                                              Adet

ENDOTRAKEAL TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ BALONSUZ NO:2

1.  Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.

2.  Şeffaf olmalıdır.

3.  PVC den yapılmış olmalıdır.

4.  Yarı oynar konnektörü bulunmalı.

5.  Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır

6.  Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.

7.  Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.

8.  Silikonize olmalıdır.

9.  Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.

10.  Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

11.  Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.

12.  Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.

13.  Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.

14.  Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.

15.  Tüp eğilimi olmalıdır.

16.  Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.

17.  Oda ısısında deforme olmamalıdır.

18.  Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

19.  Numune denendikten sonra karar verilecektir.

       
  Metin Kutusu: K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ   Metin Kutusu: Sayfa : 2 / 2
 

TALEP NO: TALEP ADI :

1337

COCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI İHTİYACINA 3 KALEM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ / 150.03.03.01 ALIMI [DÖNER SERMAYE]

05.03.2019

Metin Kutusu: YENİDOGAN YOĞUN BAKIMTALEP TARİHİ TALEP YERİ :

TEKNİK ŞARTNAME

20.           Tüp numarası 2.0 olmalıdır.

1. KOMİSYON ÜYESİ            2. KOMİSYON ÜYESİ             3. KOMİSYON ÜYESİ         4. KOMİSYON ÜYESİ             5. KOMİSYON ÜYESİ

İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI İSİM - ÜNVANI - İMZASI

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim